Onderzoekbaar

PERSBERICHT

Amsterdam, 24 mei 2022

Syntho en Researchable slaan handen ineen om te draaien privacy by design in een concurrentievoordeel met door AI gegenereerde synthetische data.

syntho x onderzoekbaar

syntho heeft een samenwerking met het in Groningen gevestigde bedrijf Onderzoekbaar om het synthetische dataplatform verder te ontwikkelen. Zo bundelden ze hun krachten om het privacydilemma versneld op te lossen. De samenwerking tussen beide bedrijven richt zich op de verdere ontwikkeling van de generatieve ML-modellen van Syntho en de ontwikkeling van de onderliggende software en systemen. Researchable is een softwarepartner met een wetenschappelijke achtergrond en gespecialiseerd in de ontwikkeling en architectuur van data-intensieve applicaties. 

Krachten bundelen

Syntho is expert in synthetische datatechnologie en heeft een AI-model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om privacygevoelige data te synthetiseren met behoud van de oorspronkelijke waarde van de data. Researchable, gevestigd in Groningen, heeft uitgebreide expertise in het ontwerpen en implementeren van complexe softwaresystemen die nodig zijn om het model van Syntho schaalbaar, duurzaam en veilig te maken. “Door gebruik te maken van elkaars expertise bundelen we onze krachten zodat eindgebruikers veilig de AI-oplossing van Syntho kunnen adopteren”, legt Ando Emerencia, CTO bij Researchable, uit.

De waarde van synthetische data

Het is essentieel dat er privacywetgeving is, maar soms betekent dit dat datagedreven innovaties binnen organisaties niet altijd mogelijk zijn. De software van Syntho maakt het mogelijk om data volledig anoniem te maken door deze te synthetiseren door middel van kunstmatige intelligentie. “Het potentieel van synthetische data is enorm omdat deze nieuwe technologie het mogelijk maakt om data vrij te delen binnen en buiten organisaties zonder de privacy van individuen te schenden”, legt Simon Brouwer, CTO bij Syntho, uit. “Naast het delen van data zijn er nog veel meer interessante use cases die we kunnen bedenken. Zo wordt onze technologie vaak gebruikt om test- en ontwikkelfasen in te richten, waardoor softwareontwikkelaars en datawetenschappers echt kunnen werken volgens het ‘privacy-by-design’-principe”

-

Over Syntho: Syntho stelt organisaties in staat om innovatie te stimuleren op een privacy-beschermende manier door AI-software te leveren voor synthetische data. Ze bieden een synthetische data-engine die geavanceerde AI-modellen gebruikt om geheel nieuwe synthetische data te genereren. In plaats van privacygevoelige data te gebruiken, gebruiken onze klanten AI-software om hoogwaardige synthetische data te genereren. De AI genereert volledig nieuwe data, maar Syntho kan de nieuwe datapunten modelleren om de kenmerken, relaties en statistische patronen van de oorspronkelijke data te behouden. De software van Syntho biedt organisaties een sterk en breed toepasbaar platform om data-innovaties te realiseren met meer data, snellere datatoegang en nul dataprivacyrisico's. Syntho is de winnaar van de Philips Innovation Award 2020 en ontving in 2021 de eerste investeringsronde onder leiding van TIIN Capital van het Dutch Security TechFund. https://syntho.ai/

Over Onderzoekbaar: Researchable is een softwareontwikkelings- en databedrijf dat zich toelegt op het helpen van organisaties bij het bouwen van softwareapplicaties met analytische kerncomponenten zoals prognoses, machine learning, realtime intelligentie en statistische analyse. Het bedrijf is in 2018 opgericht door voormalige computerwetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen om andere onderzoekers te helpen bij het automatiseren van hun dataverzameling en data-analyse. Door de groeiende interesse vanuit de industrie om meer met data te doen, is Researchable zich ook op dit gebied gaan richten. Tegenwoordig is Researchable een technische partner voor organisaties die de ambitie hebben om te innoveren door middel van data en data-intensieve softwareapplicaties. Zij werken samen met organisaties als Vitens, UMCG, Universiteit Leiden, Ministerie van Defensie en Universiteit Twente. Zij zijn ook ISO27001 gecertificeerd. https://researchable.nl/ 

Ondersteund door de provincie Noord-Holland

Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Holland.

Logo-provincie-noord-holland – Laguna beach

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Syntho en Researchable kunt u contact opnemen met Simon Brouwer (simon@syntho.ai).