Casestudies

Synthetische data voor geavanceerde analyses en testen bij een toonaangevende internationale bank

Over de klant

Onze klant is een multinationale bank- en financiële dienstverlener. De primaire aandachtsgebieden zijn retail banking, commercial banking, investment banking, wholesale banking, private banking, vermogensbeheer en verzekeringsdiensten. Het heeft meer dan 50 miljoen klanten in meer dan 30 landen. De bank staat in de top 100 van de lijst van 's werelds 1000 grootste banken.

De situatie

Navigeren door het datalandschap binnen de banksector brengt uitdagingen met zich mee. De bank ondervond problemen bij de toegang tot en het gebruik van data als gevolg van gefragmenteerde opslag in ongelijksoortige databases en complianceregels. Bovendien leidde de anonimisering van data, bedoeld om de privacy te beschermen, er vaak toe dat machine learning-modellen ondermaats presteerden vanwege het verlies van waardevolle contextuele informatie.

De toewijding van de bank aan strenge maatregelen op het gebied van dataprivacy maakt het naadloos delen en samenwerken van data nog ingewikkelder. Deze obstakels belemmeren het benutten van datagestuurde inzichten voor besluitvorming, innovatie, efficiënte strategieën voor fraudedetectie en de realisatie van de ambitie van het land op het gebied van open bankieren.

De oplossing

De inzet van Syntho’s AI-synthetische datageneratieplatform binnen de bank biedt een transformatieve aanpak om complexe data-uitdagingen aan te pakken. Door realistische datasets te genereren die voldoen aan de privacyregels, maken synthetische data nauwkeurige machine learning-modeltraining mogelijk, waardoor de mogelijkheden voor fraudedetectie en risicobeoordeling worden vergroot. Deze aanpak versnelt niet alleen de ontwikkelingscycli en verbetert de modelprestaties, maar maakt ook veilige datasamenwerking tussen instellingen mogelijk.

De voordelen

Minderheidsgroepen opwaarderen

Synthetische data bieden een krachtige strategie voor het strategisch upsamplen van minderheidsgroepen binnen datasets, waardoor een meer evenwichtige en representatieve input voor machine learning-modellen wordt bevorderd. Deze aanpak wordt bijvoorbeeld gebruikt in de context van fraudedetectie en het witwassen van geld, waarbij de beschikbaarheid van data vaak schaars en beperkt kan zijn.

Privacy-door-ontwerp

Door gebruik te maken van synthetische data kunnen banken voldoen aan strikte regelgeving op het gebied van dataprivacy en toch nauwkeurige resultaten en innovatieve ontwikkelingen behalen. Door ervoor te zorgen dat gevoelige klantinformatie beschermd blijft, is deze bank nu in staat datagedreven innovatie op een privacybeschermende manier te realiseren. Innovatieve modellen worden bijvoorbeeld gebruikt op het gebied van het voorspellen van defaults, marketingoptimalisatie en KYC.

KYC: bestrijding van fraude, bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme

Het delen van synthetische data blijkt een strategisch voordeel te zijn in de strijd tegen financiële criminaliteit binnen de banksector, waardoor samenwerkingsinspanningen mogelijk worden gemaakt zonder gevoelige data uit de echte wereld in gevaar te brengen. Veilige facilitering en analyse van datauitwisseling tussen financiële instellingen, regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties. Ook het upsamplen van de vaak schaarse hoeveelheid data over financiële criminaliteit (bijvoorbeeld beperkte fraudedata) stelde de bank in staat te experimenteren met op AI gebaseerde upsampling-technologieën in vergelijking met traditionele technieken zoals interpolatie en SMOTE.

Waarde en kwaliteit van data behouden

Legacy-anonimisering vernietigt de data en vereist domeinkennis. Synthetische data bootst niet alleen de echte data na, maar behoudt ook het oorspronkelijke formaat, zelfs voor complexe datastructuren zoals tijdreeksdata (in transacties) en locatiedata.

Organisatie: Toonaangevende Internationale Nederlandse Bank

Locatie: Nederland

Industrie: Financiering

MAAT: 60,000 + werknemers

Use case: Analytics

Doeldata: Financiële transactiedata

Website: op verzoek

syntho-gidsafdekking

Sla uw synthetische datagids nu op!