Synthetische datafuncties

Bekijk al uw functies

een computer met meerdere softwareschermen

Alle benaderingen voor synthetische datageneratie in één platform

Bootst (gevoelige) data na met AI om synthetische data-tweelingen te genereren

Boots statistische patronen van originele data na in synthetische data met de kracht van kunstmatige intelligentie

Bescherm gevoelige informatie door persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te verwijderen of te wijzigen

Creëer, onderhoud en beheer representatieve testdata voor niet-productieomgevingen

AI-gegenereerde synthetische datafuncties

Boots statistische patronen van originele data na in synthetische data met de kracht van kunstmatige intelligentie

Beoordeel gegenereerde synthetische data op nauwkeurigheid, privacy en snelheid

Onze synthetische data worden beoordeeld en goedgekeurd door de data-experts van SAS

Synthetiseer tijdreeksdata nauwkeurig met Syntho

Slimme de-identificatiefuncties

Bescherm gevoelige informatie door persoonlijk identificeerbare informatie (PII) te verwijderen of te wijzigen

Identificeer PII automatisch met onze AI-aangedreven PII-scanner

Vervang gevoelige PII, PHI en andere identificatiedata

Behoud referentiële integriteit in een volledig relationeel data-ecosysteem

Test Data management Voordelen

Behoud referentiële integriteit in een volledig relationeel data-ecosysteem

Gebruik onze best-practice-oplossingen om testdata te genereren die productiedata weerspiegelen voor uitgebreide tests en ontwikkeling in representatieve scenario's.

Genereer synthetische data om realistische of gerichte scenario's na te bootsen met behulp van vooraf gedefinieerde regels en beperkingen

Reduceer records om een ​​kleinere, representatieve subset van een relationele database te creëren, terwijl de referentiële integriteit behouden blijft

Andere relevante functies

Maak gebruik van een van onze andere functies

Identificeer PII automatisch in open tekst met onze AI-aangedreven PII-scanner

Maak eenvoudig verbinding met de bron- en doeldata voor een end-to-end geïntegreerde aanpak

Bekijk onze gebruikersdocumentatie waarin alle andere relevante functies worden behandeld

Gebruikersdocumentatie

Vraag de gebruikersdocumentatie van Syntho aan!