Gebruiksvoorbeeld: data delen

Ontdek hoe u de uitdagingen bij het delen van data kunt elimineren waarmee u te maken krijgt bij het delen van originele data

Deel echte (gevoelige) data

De oude situatie

Veel organisaties streven naar datagedreven innovatie. Hier zijn data essentieel en moeten doorgaans als uitgangspunt intern of zelfs extern met derden worden gedeeld. Het is relatief eenvoudig: zonder data is er geen datagedreven innovatie en geen samenwerkingsmogelijkheid. Specifiek voor het realiseren van datagedreven innovatie is het hebben van een sterke basis om relevante data te ontsluiten en te delen essentieel.

Hoewel veel organisaties over sterke ERP- en datamanagementoplossingen beschikken, leidt de toegang tot die data – hetzij door uw eigen collega's of door externe leveranciers van oplossingen – tot uitdagingen en zijn inzichten en kennis over potentieel beschikbare oplossingen voor het delen van data beperkt.

Als gevolg hiervan zullen organisaties bij het werken met gevoelige data te maken krijgen met een of meer uitdagingen op het gebied van het delen van data. Een typische uitdaging op het gebied van het delen van data zijn tijdrovende trajecten en overheadkosten die voortvloeien uit juridische contracten en risicobeoordelingen. Een andere uitdaging waarmee organisaties te maken kunnen krijgen, zijn onaangeroerde waardevolle data die niet kunnen worden omgezet in waardevolle inzichten. Bovendien kan het ontbreken van een sterke basis voor het delen van data leiden tot projectstops of twijfelachtige situaties met betrekking tot de toegang tot data. Ten slotte zou het kunnen leiden tot een situatie waarin alle betrokken partijen een verlies aan energie en motivatie ervaren.

Beperkingen voor het delen van data

Het delen van data in de oude situatie zonder gebruik van synthetische data en de use case voor het delen van synthetische data

Deel data in een synthetische vorm

Onze situatie

Onze oplossing

Deel synthetische data als alternatief voor het delen van echte data. Hierdoor kunnen onze klanten de bovengenoemde uitdagingen op het gebied van het delen van data elimineren. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een sterke basis om datagedreven innovatie te realiseren, maar dan wel in een agile manier. waar data vrij toegankelijk en gedeeld kunnen worden.

Twee formaten voor oplossingen voor het delen van data in de praktijk:

Ad-hoc synthetische data

We zien ad-hoc datasynthese wanneer flexibiliteit bij het delen van data wenselijk is. Als alternatief voor het realiseren van datagedreven innovatie met echte (gevoelige) data, kan hier datagedreven innovatie worden gerealiseerd op basis van synthetische data. Deze situatie zal de wendbaarheid vergroten door de hindernissen voor het delen van data te vermijden waarmee u normaal gesproken te maken krijgt.

Een synthetisch datawarehouse opzetten

Veel organisaties hebben een datawarehouse met originele (gevoelige) data. Ons voorstel zou zijn om naast het datawarehouse met originele data een datawarehouse met synthetische data in te voeren. Nu kunnen uw werknemers (of zelfs 3e partijen) gemakkelijk toegang krijgen tot synthetische data en deze delen vanuit het synthetische datawarehouse om datagestuurde innovatie te realiseren op en zullen ze niet worden geconfronteerd met die hindernissen voor datatoegang.

Het delen van data in de nieuwe situatie met gebruik van synthetische data en de use case voor het delen van synthetische data

Waarde

Ontdek hoe u de uitdagingen bij het delen van data kunt elimineren waarmee u te maken krijgt bij het delen van originele data

syntho-gidsafdekking

Sla uw synthetische datagids nu op!